Jeg er uvildig - altså uafhængig af ejendomsmæglere, banker, kreditforeninger, forsikringsselskaber og advokater.

 

Mit honorar omfatter gennemgang af salgsopstilling og diverse ejendomspapirer, gennemgang af købsaftale med bilag med evt. kontakt til mægler om vilkår inden underskrivelsen.

 

Jeg udfører total berigtigelse af ejendomshandelen, udarbejdelse af skøde og evt. pantebreve, gældsovertagelses-erklæring og refusionsopgørelse samt foretagelse af tinglysningsekspeditionerne.

 
 

 

Forsikret med fuld mæglerdækning hos HDI Danmark.

 

Jeg har pålagt mig selv de mægler- og advokatetiske regler.


Hos mig er personlig betjening - diskretion - tryghed - effektivitet i højsæde.


Rådgivning hjemme hos dig selv eller hos mig.


Gratis og uforpligtende møde.


Jeg har 40 års erfaring.


Min honorarberegning er konkurrencedygtig - Indhent gerne tilbud hos mig og andre.

 

Jeg betragter Nord-, Vest-, og Midtsjælland som mit umiddelbare opland; men med nutidens teknologi er mit serviceområde ejendomme i hele landet.

Med hensyn til berigtigelse af ejendomshandler om bolig - villa/parcelhus, ejerlejlighed og fritidshus - berigtiget på grundlag af købsaftale, udarbejdet af ejendomsmægler eller advokat udgør mit faste honorar kr. 4.375,00 inkl. moms.


I forbindelse med tinglysning af skøder udgør tinglysningsafgiften p.t. kr. 1.660,00 + 0,6% af den kontante købssum.

Hvis ejendomshandelen ikke omfatter ovennævnte kategorier, indhent da gratis og uforbindende tilbud.

 

John Sejlø

Skovbrynet 44

4070 Kirke Hyllinge

Tlf. 21 65 08 33

Mail: sejloe@gmail.com

Cvr nr. : 20 64 43 46